Ynambu

Poema de Cristian David López desde Oviedo-Asturias.

Aretéma ekirirĩ che hegui.
Ha’eténte chéve ahetũ
che pirére pe tanimbu
ojehekýiva’ekue nde pepógui
nesãso ronguare che ñuhái
peteĩ ka’aru pytũ.

Hi’ãnte ajevyjey
amo che retãme.
Ha roheka umi ñúre
térã kuarahy ru’ãre.

Oúnte chéve sapy’a
nande resaiteimaha.
Ha apáyrõ pyhare pyte
ahendúvaicha nde purahéi
ha ko’ýnte añandu
reguata che rapykuéri.

Ha ajerérõ ndo rotopái
hi’ãnte che rasê térã asapukái.
Anivémana eñembohory
ko ikangývare nde rehe’ŷ.

Ko’anga apáy sapy’a
aikuaa evy’aha
nde ñoatindýre,
pe kuarahy rataguýpe.

Upévare nde rendápe ajevýta
ha añotŷta avati,
ndaipo’ovéima nde yvoty kokuere,
pende pytu asaje

Ikatu haĝuáicha ejujey
ejehaitypo che tapýi guýpe

Comentarios

Publicá tu comentario